A I M S offers aims.bg http://aims.bg En (c) 2011-2021 aims.bg 60 Wed, 28 Jul 2021 19:03:18 +0300 A I M S offers http://aims.bg/img/logo.jpg http://aims.bg Ръководител редакторски екипи <p> <strong>AIMS Human Capital </strong>е член и представител на една от водещите в света консултантски мрежи - AIMS International- Международна консултантска асоциация в областта на човешките ресурси с централа във Виена, Австрия. Със своите повече от 500 консултанти, в близо 80 офиса по целия свят, AIMS предлага уникален модел &ldquo;Глобално покритие/ Развитие на местен потенциал&rdquo; в областта на търсене и подбор на човешки ресурси.Ние откриваме и развиваме лидери, които поддържат демократично и устойчиво развитие на партньорските ни организации и допринасят за образа на страната ни като добро място за работа и живеене.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Нашият Клиент</strong>е водещ международен издател, чиято мисия и страст е образованието. Компанията създава модерно учебно съдържание, което развива, вдъхновява и подкрепя ученици и учители.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Заедно с нашия Клиент вярваме, че качественото образование е ключов фактор за изграждането на успешни и отговорни личности, на здраво и проспериращо общество.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Компанията се развива динамично и разширява своя екип в България. Ако и за теб образованието е смисъл и кауза, нека заедно го променяме към по-добро!</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> Станете един от новите</p> <p align="center"> <strong>Ръководители редакторски екипи</strong></p> <p> за сегментите:</p> <ul> <li> Предучилищно и начално образование</li> <li> Български език, литература и чуждоезиково обучение</li> <li> Математика и природни науки</li> <li> Социални науки и изкуства</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>Отговорности на позицията:</u></strong></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> Планиране, организация и контрол на работата на екип от редактори и сътрудници (автори, лицензионни партньори, редактори, коректори, графични дизайнери, консултанти);</li> </ul> <p style="margin-left:35.45pt;"> &nbsp;</p> <ul> <li> Разработване и реализация на концепции за образователни продукти и ресурси (печатни и дигитални), които: <ul> <li> осигуряват качествена подготовка за развиване на нужните компетентности през XXIвек;</li> <li> подкрепят и вдъхновяват учителите в процеса на ефективно преподаване;</li> </ul> </li> </ul> <p style="margin-left:2.0cm;"> &nbsp;</p> <ul> <li> Създаване, издателска подготовка&nbsp; и представяне на висококачествени, иновативни и конкурентни образователни продукти;</li> </ul> <p style="margin-left:35.45pt;"> &nbsp;</p> <ul> <li> Изготвяне на издателски планове (съгласно стратегията, продуктовата политика и целите на компанията);</li> </ul> <p style="margin-left:35.45pt;"> &nbsp;</p> <ul> <li> Отговорност за навременното създаване на планираните продукти; Изготвяне на графици за всеки от етапите на издателска подготовка за всеки продукт;</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> Планиране, организация и контрол на цялостния процес на изпълнение съгласно тези графици;</li> </ul> <p style="margin-left:35.45pt;"> &nbsp;</p> <ul> <li> Отговорност за подбора, изграждането, координацията, контрола и подкрепата на издателските екипи (вкл. автори, външни и вътрешни сътрудници);</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:35.45pt;"> &nbsp;</p> <ul> <li> Отговорност за изготвянето, изпълнението и контрола на бюджета и продуктовите калкулации за всеки от управляваните издателски проекти;</li> </ul> <p style="margin-left:35.45pt;"> &nbsp;</p> <ul> <li> Непрекъснато проучване и анализ на нуждите и тенденциите на пазара на образователни продукти и учебно съдържание &ndash; у нас и по света, както и на конкурентната среда и продукти;</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>Профил:</u></strong></p> <ul> <li> Висше образование;</li> <li> Много добри познания на MS-Office;</li> <li> Предимство: владеене на английски или други западен език;</li> <li> Висока езикова култура и грамотност;</li> <li> С предимство ще се ползват кандидати с:</li> <li> опит в преподавателска дейност, в образователната система и/или в образователно издателство;</li> <li> опит в управлението на проекти и екипи;</li> <li> познания в областите дидактика и методика на обучението.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>Умения за заемане на позицията:</u></strong></p> <ul> <li> Креативност, новаторство и откриване на възможности за постоянно усъвършенстване;</li> <li> Висока организираност и прецизност<em>;</em></li> <li> Силна лична мотивация, проактивност, инициативност, ангажираност;</li> <li> Самостоятелност и отговорност;</li> <li> Умения за работа в екип, ефективна комуникация и емоционална интелигентност;</li> <li> Ориентация към резултата и удовлетворяване на потребностите на потребителите;</li> <li> Способност за координиране на няколко проекта едновременно;</li> <li> Способност за работа под напрежение, определяне и спазване на приоритети и крайни срокове;</li> <li> Поставяне на амбициозни цели и постигането им;</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><u>Предложението на компанията</u></strong><u>:</u></p> <ul> <li> Предизвикателна, интригуваща и удовлетворяваща работа с високо обществено значение &ndash; пряко участие и принос в промяната и модернизацията на образователната среда;</li> <li> Възможности за професионално усъвършенстване и развитие във водеща мултинационална компания с достъп до богат европейски опит и добри практики;</li> <li> Висока степен на самостоятелност и отговорност при взимане на решения и изпълнението им;</li> <li> Работа на пълен работен ден и постоянен трудов договор;</li> <li> Конкурентен пакет от трудово възнаграждение и бонусна схема, допълнително здравно осигуряване.</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Искате ли да се присъедините към хората, които създават знание за нашите деца? </strong></p> <p align="center"> Моля да изпратите &nbsp;кратко мотивационно писмо и свое резюме/ CVдо 02.07&nbsp; до AIMSHumanCapital- <a href="mailto:office@aims.bg">office@aims.bg</a>. В темата на мейла, моля посочете и следния код: KTL21.</p> <p align="center"> &nbsp;</p> http://aims.bg/index.php?p=3&id=288&act=view Fri, 11 Jun 2021 00:00:00 +0300 Medical Science Liaison <p> <strong>AIMS&nbsp;</strong><strong>Human Capita</strong>l is a part of AIMS International, a leading global executive search and leadership consultancy organization with 83 offices worldwide. We find and grow your leaders - the ones supporting democratic and sustainable development of our partners&rsquo; organizations and further raise our country as a good place to work and live in.</p> <p> Our client,&nbsp;<strong>AstraZeneca,&nbsp;</strong>is the global, science and research-led bioscience company whose innovative medicines are used by millions of patients worldwide. Its trusted name stands for highest quality and leading scientific expertise, harnessed for the delivering of life-changing medicines.</p> <p> At AstraZeneca people are guided in their work by a strong set of values, and they are resetting expectations of what a bio-pharmaceutical company can be. By truly following the science, they pioneer new methods, new thinking and bring dedicated teams together. From scientists to sales, lab techs to legal, their mission is to turn ideas into life-changing medicines that transform lives.</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> In pursuit of organizational excellence our Client is looking for a highly competent and motivated professional at the position of</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Medical Science Liaison</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> An experienced and motivated member of the Medical department who will collaborate with compliance to company standards on ethical interactions, sustaining the medical excellence of the organization.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>The role, reporting to the Medical Affairs Manager, involves:</strong></p> <ul> <li> Scientific Information Management and Dissemination</li> <li> Building and further developing Opinion Leader Partnerships</li> <li> Actively contributing to Brand Strategy by effective collaboration within cross-functional team(s)</li> <li> Facilitating Local Clinical Research/Evidence Generation</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>The person,</strong><strong>demonstrating scientific mind-set, solid medical knowledge and outstanding networking skills, shall have:</strong></p> <ul> <li> The Degree of a healthcare professional (medical doctor, pharmacist)</li> <li> 2 years of experience in healthcare related field</li> <li> Ability to synthesize and communicate scientific information effectively at a peer level with a physicians</li> <li> Excellent interpersonal and communication skills</li> <li> Passion for customers</li> <li> Strategic thinking</li> <li> Intellectual curiosity and high motivation for learning and self-development</li> <li> Strong team player&rsquo;s attitude</li> <li> Good organizational skills</li> <li> Knowledge about pharmaceuticals regulatory environment and ARPharM Ethical Code</li> <li> Fluency in English</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Medical role in pharmaceutical industry would be considered an advantage</p> <p> <strong>The Company&rsquo;s offer:</strong></p> <ul> <li> Opportunity to work in unique workplace culture that inspires innovation and collaboration</li> <li> Opportunity to join a patient-focused, entrepreneurial and empowering organization&nbsp;</li> <li> Excellent career growth, attractive remuneration and comprehensive benefits package</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Are you ready to enter a new path to professional excellence in the field?</strong></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> Please, send your CV and motivation letter to AIMS Human Capital at&nbsp;<a href="mailto:office@aims.bg">office@aims.bg</a></p> <p align="center"> We thank all applicants for their interest, however only those selected for an interview will be contacted.</p> http://aims.bg/index.php?p=3&id=287&act=view Wed, 09 Jun 2021 00:00:00 +0300 Chief Marketing Officer – Romania <p> <strong>AIMS&nbsp;Human Capital</strong>&nbsp;is a part of AIMS International, a leading global executive search and leadership consultancy organization with 83 offices worldwide. We find and grow leaders who support democratic and sustainable development of our partners&rsquo; organizations and further raise our country as a good place to work and live in.</p> <p> <strong>Our Client, UniComs,&nbsp;&nbsp;</strong>is a Swiss companyin the field of developing and marketing the best and innovative diagnostics brands and food supplements, aimed to help improve lifestyle through better self-care.The reputable company is an undisputable leader on the four markets within its operation.</p> <p> UniComs portfolio of products is based on innovations in the area of unique user benefits, cutting-edge technology and state-of-the-art design. The organization&rsquo;s mission is to support wellbeing of its customers by keeping them informed, independent and able to design their own life.&nbsp;</p> <p> The organization applies a customer-focused approach to deliver advanced content and technology wise products and services.</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> To further accelerate growth of the company by sustaining the products awareness, responding to the instant demands of technological reality, the company is inviting an experienced and motivated professional to step in the role of:</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Chief Marketing Officer &ndash; Romania</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>The role:</strong></p> <p> <em>Leading the marketing team, applying deep knowledge in the brand and products awareness processes and digital tools to strengthen the company&rsquo;s portfolio, by: &nbsp;</em></p> <ul> <li> Setting strategic marketing goals and objectives aimed to contribute to the overall growth of the company</li> </ul> <ul> <li> Planning, implementing and managing the effective execution of the marketing strategy</li> </ul> <ul> <li> Applying the state-of-art tools of the digital marketing with a solid experience and successful track record</li> </ul> <ul> <li> Managing the marketing team: motivating efficiency and best performance based on the KPIs, organisational and campaign&#39;s objectives</li> </ul> <ul> <li> Inspiring the processes of deep knowledge and understanding of the competitive environment in regard to the strategic plans and leading market position of the company&nbsp;</li> </ul> <ul> <li> Monitoring the marketing activities in terms of budget and analysis of the investment&nbsp;</li> </ul> <ul> <li> Actively collaborating with the sales, development and customer success teams</li> </ul> <ul> <li> Being a reputable spokes-person at marketing conferences and in educational programs</li> </ul> <ul> <li> Representing the company in compliance with its corporate culture and values</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>The person:</strong></p> <p> <em>The ideal candidate will be&nbsp;</em><em>an enthusiastic marketing professional with global and analytical mind, possessing outstanding communication skills and passion for brand reputation and growth.&nbsp; She/he will also have:</em></p> <ul> <li> Customer-centric mentality</li> <li> Analytical skills and ability to lead and inspire a team</li> <li> Creativity, curiosity and out of the box thinking&nbsp;</li> <li> Entrepreneurial spirit</li> <li> Hands on experience with digital campaigns and social media</li> <li> Excellent organizational and time management skills</li> <li> Good communication and interpersonal skills</li> <li> Presentation skills</li> <li> 5 years of successful experience in managing marketing operations</li> <li> Fluent English</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>The company&rsquo;s offer:</strong></p> <ul> <li> Chance to actively contribute to the growth of an dynamic environment in a business with high impact on the people&rsquo;s wellbeing and self-care</li> <li> Opportunity to join a mature, entrepreneurial and empowering organization&nbsp;</li> <li> Excellent career growth, attractive remuneration and comprehensive benefits package</li> </ul> <p style="margin-left: 36pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: center;"> <strong>Are you ready to enter a new path to professional excellence in the field?</strong></p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: center;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: center;"> Please, send your CV and motivation letter to AIMS Human Capital at office@aims.bg</p> <p style="text-align: center;"> We thank all applicants for their interest, however only those selected for an interview will be contacted.</p> <p style="margin-left: 1cm;"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> http://aims.bg/index.php?p=3&id=285&act=view Tue, 08 Jun 2021 00:00:00 +0300 Chief Commercial Officer <p> <strong>AIMS&nbsp;Human Capital</strong>&nbsp;is a part of AIMS International, a leading global executive search and leadership consultancy organization with 83 offices worldwide. We find and grow leaders who support democratic and sustainable development of our partners&rsquo; organizations and further raise our country as a good place to work and live in.</p> <p> <strong>Our Client, UniComs,</strong>&nbsp;is<strong>&nbsp;</strong>a Swiss company in the field of developing and marketing the best and innovative diagnostics brands and food supplements, aimed to help improve lifestyle through better self-care.The reputable company is an undisputable leader on the four markets within its operation.</p> <p> UniComs portfolio of products is based on innovations in the area of unique user benefits, cutting-edge technology and state-of-the-art design. The organization&rsquo;s mission is to support wellbeing of its customers by keeping them informed, independent and able to design their own life. The organization applies a customer-focused approach to deliver advanced content and technology wise products and services.</p> <p align="center"> To further accelerate growth of the company by expanding the product portfolio and inspiring the highly effective team of dedicated professionals, the company is inviting an experienced professional to take the lead role of:</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>Chief Commercial Officer Bulgaria/Romania</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>The role:</strong></p> <p> <em>Shaping the commercial strategy to ensure sustainable operation of the company and stable growth and performance, using the most advanced tools both technologically and people-related, by:</em></p> <ul> <li> <p> Leading the distribution structure to maximize profitability and utilize business opportunities</p> </li> <li> <p> Setting, implementing and managing the effective execution of the commercial strategy</p> </li> <li> <p> Actively participating in business planning, forecasting and priority setting together with top management&nbsp; &nbsp;</p> </li> <li> <p> Contributing to the overall growth of the company by active business development broadening the products portfolio</p> </li> <li> <p> Demonstrating strong analytical skills and evidence-based decision making</p> </li> <li> <p> Dedicating the efforts to ensure the best results by monitoring the set KPIs</p> </li> <li> <p> Being the inspirational model behind the application of best business practices</p> </li> <li> <p> Acting as a reputable company&rsquo;s spokesman/woman at global and local events</p> </li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>The person:</strong></p> <p> <em>The ideal candidate will be&nbsp;</em><em>an experienced and entrepreneurial person with global mentality and outstanding ability to inspire and lead successful sales force. &nbsp;She/he will also have:</em></p> <p> &nbsp;</p> <ul> <li> Solid experience in distribution of pharmaceutical OTC products</li> <li> Customer focus and proven excellence in customer relations</li> <li> Strong leadership skills and ability to mentor, coach and challenge the team&nbsp;</li> <li> Technologically-focused mindset to implements tools and processes for greater results</li> <li> Competitive awareness and deep knowledge in the industry trends</li> <li> Strong entrepreneurial skills and outstanding analytical ability</li> <li> Excellent organizational and time management skills</li> <li> Inspirational communication and influencing skills</li> <li> 5 years successful experience at similar position at local or regional role</li> <li> Fluent English</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>The company&rsquo;s offer:</strong></p> <ul> <li> Chance to actively contribute to the growth of a dynamic environment in a business with high impact on the people&rsquo;s wellbeing and self-care</li> <li> Opportunity to lead commercial force of a mature, entrepreneurial and empowering organization</li> <li> Attractive remuneration and comprehensive benefits package</li> </ul> <p style="margin-left: 36pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 36pt;"> &nbsp;</p> <p style="margin-left: 36pt; text-align: center;"> <strong>Are you ready to take the wheel of the commercial operation to&nbsp;</strong><strong>wider horizons?</strong></p> <p style="margin-left: 36pt;"> &nbsp;</p> <p align="center" style="margin-left: 1cm;"> Please, send your CV and motivation letter to AIMS Human Capital at office@aims.bg</p> <p style="margin-left: 1cm; text-align: center;"> We thank all applicants for their interest, however only those selected for an interview will be contacted.</p> <p style="margin-left: 1cm;"> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> http://aims.bg/index.php?p=3&id=286&act=view Tue, 08 Jun 2021 00:00:00 +0300